Observaties

1976

In de molen zijn ook telmerken aangebracht in de karbelen en steunbalken op de eerste zolder. Deze telmerken werden bij de bouw aangebracht omdat de belangrijkste onderdelen van tevoren werden gemaakt, waarna de molen als een bouwpakket in elkaar werd gezet. Het is niet onmogelijk dat stamvader Claes Dircksz Bloothooft, en andere molenaars, zich bij het zetten van een handmerk in 1663 door dit soort telmerken heeft laten inspireren.

Bij een stijl, vanaf het trapgat linksom tellend :

Molen K telmerken_WEB.gif (3867 bytes)

In de 19e eeuwse kuip is met gestippelde letter de naam S.BRUIN gezet.

De veldkruisen van de molen zijn verdubbeld. Dat komt in geen enkele andere Schemer molen voor. Een verklaring kan zijn dat voor het verrollen van de molen het geraamte extra versterkt is.

De oorspronkelijke inrichting van de molen moet er zo ongeveer hebben uitgezien als die van de huidige museummolen (zie onder, Schilstra, p94). De waterloop en vijzel lagen onder de voor- en achterhos (no 6 en 8), daarboven waren ook de twee deuren. De kachel was in de woonruimte (10). De stenen schoorsteen met de kachelpijp kwam 1.5 meter hoog in de eerste zolder uit onder een dwarsbalk. Deze balk moest de vonken opvangen. De rook moest verder zijn eigen weg door het riet naar buiten vinden (dat had tevens een conserverende werking op het riet en de balken). De eerste zolder was daardoor voor bewoning ongeschikt. In de 20e eeuw is de pijp verlengd tot de bovenste zolder, waardoor er een kamertje op de eerste zolder kon worden gemaakt (door Dirk Ton). In de jaren 90 zijn er door Bert Ouweltjes extra raampjes in het riet gemaakt om licht in dat kamertje te krijgen. Doordat er boven slaapgelegenheid werd gecreŽerd konden beneden bedsteden verdwijnen, wat meer leefruimte opleverde.

Water kwam er pas in 1960. Daarvoor werd regenwater van het schuurtje gebruikt. Electriciteit was er al eerder.

Molenplattegrond.jpg (52723 bytes) 1. Bedstee met onderkooi
2. Woonruimte (keuken)
3. Kast
4. Bedstee met krib
5. Trap
6. Achterhos
7. Vijzelkast
8. Voorhos
9. Werkkast
10. Woonruimte (kachel)
11. Bedstee
12. Kast
13. Kast