De molenaars van poldermolen K

voor 1661-1665 Dirck Cornelisz houten Dirck <0>
1665-1672 Maeritgen Arents wed. Dirck Cornelis <0>
1672-1700 Dirck Claasz Bloothooft <II-1>
1700-1743 Sijmen Bloothooft <III-1>
1743-1756 Cornelis Bloothooft <IV-1>
1756-1780 Trijntje Sijmens wed. Cornelis Bloothooft <IV-1>
1780-1806 Dirk Bloothooft <V-2>
1806-1862 Jan Bloothoofd <VI-2>
1862-1909 Jurriaan Smit
1909-1929 Barend Termaat 1929: einde maalfunctie
1929-1931 Andries de Groot
1931-1958 Willem Schram
1958-1980 Dirk Ton
1980-heden Bert (Egbert) Ouweltjes

Aantekeningen over de laatste bewoners

Op 15 november 1862 wordt Jurrian Smit tot molenaar in de molen K benoemd.

Op 20 februari 1909 verschijnt Jurriaan Smit ter vergadering en verzoekt ontslag per 1 mei, hetgeen eervol wordt verleend.

Op 6 maart 1909 wordt Barend Termaat, tot dan molenaar in no. 4, tot molenaar in poldermolen K benoemd. Hij is op 14 februari 1859 in Akersloot geboren en sinds 7 october 1901 in dienst.

In 1917 (Schilstra, p195): De poldermolenaar in polder K, B.Termaat, heeft een dochter en een schoonzoon met gezin in de molen genomen. Loopt de bemaling geen gevaar, temeer 'daar het opgenomen gezin op het punt staat vermeerderd te worden?'. [Niet gevonden in notulenboek].

Op 4 december 1926: Op voorstel van de Opzichter wordt besloten in verband met de invoering van de electrische bemaling in polder II met ingang van 14 maart 1926 te ontslaan als molenaars (o.a.) B. Termaat, molenaar in den molen van polder K welke molenaar reeds de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Barend Termaat blijft er waarschijnlijk tot 1929 wonen, dan zien we dat A. de Groot wordt genoemd als huurder van de molen. Deze is op 21 juni 1890 in Graft geboren, op 1 mei 1913 aangesteld en op 15 februari 1929 eervol ontslagen. Tot 1922 was hij onder Schermerhorn woonachtig, tot 1929 onder Stompetoren (gem. Akersloot).

Tussen 1931 en 1944 wordt aangetekend dat W. Schram de molen huurt voor f 130 per jaar. Hij was eerder molenaar in poldermolen I. Willem Schram woont er tot 1958, dan komt de familie van Dirk Ton er in. Mevr.Ton is geboren Schram en heeft sinds haar jeugd op een molen gewoond. Zij heeft tweemaal een blikseminslag in poldermolen K meegemaakt, eenmaal in de westzijde.

Vanaf 1980 bewoont Bert Ouweltjes de molen. Hij werd geboren in het huis bij het gemaal. Het eerste wat hij deed was de bosschages die rond de molen waren ontstaan weghalen. De molen werd opgeknapt, er kwam een extra raam in. De tuin werd fraai aangelegd met plaats voor bijzondere eenden en vogels. Er werd ook een nieuwe schuur neergezet.