Watermolenaars in de Zuid Schermeer

De eerste generaties Bloothooft bestaan uit een paar gezinnen van watermolenaars op de Schermer molengang bij Driehuizen op de Blokkers. Met het geringe aantal beschikbare gegevens uit de 17e eeuw is het niet eenvoudig om deze eerste generaties in kaart te brengen. Het menu geeft de gezinshoofden van de eerste drie generaties. Generatie nul betreft een gezin waaruit stamvader Claes Dircxs mogelijk kan stammen.

Vanuit de pagina's bij deze generaties is ook veel algemene informatie over de molens aan de Schermer zuidkust en in het bijzonder poldermolen K te vinden (ook via het hoofdmenu onderwerpen te bereiken).

Informatie over de zeven familietakken vanaf de vierde generatie, de zonen van Sijmen Dirks Bloothooft <III-1> en van Claas Pieters Bloothooft <III-3>, kan bereikt worden via eigen menu's.