stam bloothooft
Watermolenaars 
in de Zuid Schermeer