Samenvatting

Claas Claasz Bloothooft  <IV-7> is een zoon van Claas Pietersz Bloothooft <III-3> en Grietje Jans Hijnsze, RK, watermolenaar op molen 7 in de Zuid Schermeer 1755-?, ged. Noordeinde 25.2.1723 [matr. Lijsbeth Claes (Velserboer, tante)] 

In 1747 sterft vader Claas Bloothooft <III-3>. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer besluiten [1]

“Den 15e April 1747. In plaatse van Claas Bloothooft in leeven molenaar van een der bovenmolens onder Jan Baas (timmerbaas aan de zuidkust) is tot molenaar aangestelt desselfs zoon Cornelis Claasze Bloothooft <IV-8> mits dat zijn minderjarige Broeder en Suster met hem soo lange in gemeenschap sullen blijven, tot dat hij sal komen te trouwen.” 

De minderjarige broer moet Claas geweest zijn, alhoewel die met 24 jaar ouder was dan de 22 jarige Cornelis. Zijn zuster Guurtje <III-3.12> was 16 jaar. Toen Cornelis in 1751 trouwde met Ariaantje Adriaans moesten Claas en Guurtje de molen uit. In hetzelfde jaar trouwde broer Jacob <IV-6> met Guurtje Pieters en daar is Claas Claasz getuige bij.

Na het overlijden van zijn vrouw Ariaantje in 1755 deed Cornelis vrijwillig afstand van het molenaarschap op molen 7 en nam Claas het over [2].

 “Den 23 aug 1755. Vermits de vrijwillige afstant van Cornelis Claasz, is precario ende tot wederzeggens toe tot molenaar van een der bovenmolens in de zuijdschermeer aangesteld desselfs broeder Claas Claasze, mits volgens Resol:e van den 3e meij deeses Jaars jaarlijcs van desselfs tractement tot suspensatie en onderhoud van deese Schermeers gemeene Armen zal worden ingehouden de somme van  vier gulden.”

Een kleine eeuw na 1663 is er dus een sociaal fonds opgericht. Nadat Claas de molen heeft overgenomen is hij in 1755 nog getuige bij het tweede huwelijk van Cornelis met Maartje Jans. Daarna horen we niets meer van hem tenzij de volgende vermeldingen van onderhoudskosten, opgegeven door de timmerbaas aan de zuiderwerf, op hem slaan (Schermerarchief 593).

Rekening op genomen bij Dirks Janse Vader op den 23e mey 1759, prest de Heeren Dijkgraaff, Omven, weveringhe, de Mey, Daye en Assuerus Avenhorn

1 Eyke balk verwerkt aan de  waterloop van de molen van klaas klaasze
3 Eyke Roetgen aan de molen van klaas klaasze
12 1 1/2 duyms deelen aan de molen van klaas klaasz
3 4 tols eyke planken aan de waterloopen van de molens van jan klaasze en klaas klaasze

24 sept 1759
6 greene hamburger balken verwerkt als ende versaagt aan planken tot de waterloop van de molen van klaas klaasz 

Referenties

[1] Schermeer, resolutien van dijkgraaf en heemraden 1744-1750
[2] Schermeer, resolutien van dijkgraaf en heemraden 1750-1760