Samenvatting

Jan Pietersz Bloothooft <III-4> is een zoon van Pieter Claes Bloothooft  <II-3> en Trijntje Jans, RK, ged. 4.4.1697 [get. Maartje (Ronges?) <II-1>, tante], tr. Trijntje Dirks Al Assendelft [1] [2] 15.2.1726 [impost beiden 4e classe [3], beiden van Assendelft], wed., do. van Dirk Gerritsz Al [geb. Assendelft 18.11.1669, tr.2. Assendelft 9.8.1696] en Antje Dirks, ged. Assendelft [4] 9.9.1696. 5 kinderen.

Zowel Jan als Trijntje  woonden ten tijde van het huwelijk in Assendelft. Jan is blijkbaar vanuit de Schermer naar het zuiden gegaan en heeft in Assendelft werk en woonruimte gevonden. Beide echtelieden hadden enige inkomsten of bezit en moesten daarom impost betalen. Meer over de familie Al op de website van Peter Al  http://home.hccnet.nl/peter.al/

Van de drie zoons is verder niets meer bekend. De twee dochters trouwden en woonden in Krommeniedijk en Krommenie.

Referenties

[1] Assendelft, schepentrouwenboek Assendelft 1672-1750
[2] Assendelft, trouwboek RK Kerk 1666-1811
[3] Assendelft, impost op het trouwen 1695-1771
[4]

Assendelft, doopboek RK Kerk 1666-1813