Kinderen

Kinderen van Claas Pieters Bloothooft <III-3> en Grietje Jans Hijnsze, gedoopt in Noordeinde [1]

 1. Pieter Bloothooft <IV-3>, ged. 18.10.1711 [matr. Grietje Cornelis]

 2. Jacob, ged. 15.9.1712 [matr. Grietje Crelis], overl. 18.11.1714 [impost Graft [2] pro deo]

 3. Jan Bloothooft <IV-4>, ged. 27.9.1714 [matr. Guurtje Sijmons]

 4. Jacob, ged. 29.8.1716 [matr. Trijntje Vis], overl. 21.1.1717 [impost Graft [2] pro deo]

 5. Dirk Bloothooft <IV-5>, ged. 14.11.1717 [matr. Lijsbeth Claes (Velserboer, tante)]

 6. Jacob Bloothooft <IV-6>, ged. 29.9.1719 [matr. Trijntje Rijke]

 7. Cornelis, ged. 14.10.1721 [matr. Maritje Claes], overl. 11.12.1721 [impost Graft [2] pro deo]

 8. Klaas Bloothooft <IV-7>, ged. 25.2.1723 [matr. Lijsbeth Claes (Velserboer, tante)]

 9. Cornelis, ged. 21.5.1724 [matr. Lijsbeth Claes aen de Suijdervaart (Velserboer, tante)]

 10. Cornelis Bloothooft <IV-8>, ged. 9.8.1725 [matr. Lijsbeth Claes (Velserboer, tante)]

 11. Trijntje, ged. 5.6.1728 [matr. Maritje Pieters Bloodhooft (tante <II-3.4>)], overl. 12.12.1733 [impost Graft [2] pro deo]

  Enig toepasselijke interpretatie bij de impost op het begraven van “het kind van Claes pts bloothooft”

 12. Guurtje Bloothooft, ged. 31.10.1731 [matr. Lijsbeth Claes Velser (tante)]

Kinderen van Claas Pieters Bloothooft <III-1> en Aagje Sijmens, gedoopt in Noordeinde [1]

 1. Grietje Bloothooft?
   
  Er is sprake van Grietje Claas [Bloothoofd], een jongedochter uit de Oudelandsmolen in de banne aan Graft, die op 10.11.1753 in Graft (huwelijksintekenboek voor commisarissen) getrouwd is met Jacob Klaaszoon Slooten, watermolenaar uit de Starnmeer, wednr van Maartje Jacobs Dubbelt. Jacob Slooten overleed Zuid Schermer 2.10.1755. Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Maartje Slooten geb. Akersloot 29.4.1754 en Klaas Slooten geb. Akersloot 6.7.1755. Zie het geslacht Slooten.

  Het is niet uitgesloten dat dit een eerste kind was uit het huwelijk van Claas Bloothooft en Aagje Sijmens, geboren rond 1734, en genoemd naar de overleden eerste vrouw van Claas, Grietje Jans Hijnsze. Jacob Slooten was gereformeerd, dat kan een kerkelijk huwelijk met de katholieke Grietje gecompliceerd hebben, vandaar dat voor het gerecht werd getrouwd.

   

 2. Trijntje, ged. 6.5.1736 [get. Ariaantje Sijmens (tante?)], overl. 10.6.1736 [impost Graft [2] pro deo]

  Bij de aangifte voor de impost op het begraven de enig toepasselijke interpretatie van “‘t kind van Claas bloothooft (watermolenaar) in de Schermer onder de banne van Graft voor pro deo”. Het kwam zelden voor dat de schepen het beroep van de vader opschreef. Het lijkt niet waarschijnlijk dat het te maken heeft met een onderscheid met de ‘Oudorper’ Claas Bloothooft <IV-2>.

Referenties

[1] De Rijp, doopboek RK Kerk 1665-1772
[2] Graft, impost of het begraven 1710-1749