Huwelijken

Claas Pieterz Bloothooft <III-3>

tr. 1 Grietje Jans Hijnsze Noordeinde [1] / Graft [2] [3] [hij in de 4e classe voor de impost, zij voor commissarissen vertegenwoordigd door haar broer Jacob Jansz; won. Schermeer onder de banne van Akersloot] 25.1.1711, overl. 17.1.1732 [impost Graft [4 ] in de 4e classe]

Klaas Pieters x Grietje Jans Hijnsze.jpg (38467 bytes)

Jan 10 Klaas prs j.m. in de Schermeer onder
          de Banne van Graft met Grietje Jans
          J.D. mede in de Schermeer onder   de
          banne van Akersloot in ondertrouw
          aangetekent de Bruidegom op               3 -

Ondertrouw Graft

tr. 2 Aagje Sijmens Noordeinde / Graft [4][5] [voor de impost 6e/10e penning, beiden pro deo] 18.1.1733, jongedochter in de Schermer in de jurisdictie van Graft

Claas Pieters x Aagje Sijmens.jpg (29983 bytes)

                 Den 31e December
Claes Pietersz. bloothooft  Wedr
met Aagje Sijmens Jongedr
beijde woon: in de Schermer
jurisdictie van Graft, ijder van
hun voor         Onvermog.de

Impost 6e/10e penning, Graft


Op 23.11.1715 zijn Claas Pieterse Bloodhoofd en Pieter Claasze Velserboer in Akersloot [6] getuigen bij het huwelijk van de broer van Grietje Jans, Jacob Janse Hijnse met Lijsbeth Claes Velserboer. De laatste vinden we tussen en 1717 en 1731 diverse malen als getuige terug bij de geboorten van de kinderen van Claas Pieters. De voornamen Jan en Jacob komen via de familie Hijnse in de familie Bloothooft terecht. De voornaam Cornelis kan haast niet meer refereren aan Dirck Cornelis houten dirck, want in de twee tussenliggende generaties is de naam, voor zover bekend, niet gebruikt. Maar het is wel opmerkelijk dat neef Simon Dirks Bloothooft <III-1> geheel tegen de vernoemingstradities in zijn eerstgeboren zoon ook Cornelis noemt.

Grietje Jans sterft waarschijnlijk niet lang na de geboorte van haar twaalfde kind (31.10.1731). Claas hertrouwt op 18.1.1733 op vijfenvijftig jarige leeftijd met jongedochter Aagje Sijmens, een molenaarsdochter van de Blokkers (omdat ze in de Schermer in de gemeente Graft woont). Dat was gewoon een noodzaak om verzorging te kunnen bieden voor de zeven kinderen die nog op of bij de molen woonden. We zien in 1730 hetzelfde gebeuren bij zijn neef Simon Dirks Bloothooft <III-1> op poldermolen K.

Referenties

[1] De Rijp, trouwboek RK Kerk 1685-1813
[2] Graft, impost op het trouwen 1710-1749
[3] Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1697-1717
[4] Graft, 6e en 10e penning
[5] Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1718-1736
[6] Akersloot, trouwboek RK Kerk 1725-1757