Kinderen

Kinderen van Sijmen Dircks Bloothooft <III-1> en Meijno Maurits, geboren in de Schermeer, gedoopt in Noordeinde [1]

  1. Cornelis Sijmens Bloothooft <IV-1>, ged. 21.5.1702 [“a pastore akerslootane baptizatus”, get. maertje Rommers, (grootmoeder)]

  2. Anna Sijmens Bloothooft, ged. 9.11.1704 [get. maertje Rommers, (grootmoeder)]

  3. Maartje Bloothooft, ged. 25.11.1707 [get. Maertje Rongers (grootmoeder)], overl. na 1744

    Maartje was tot 1744 meter bij de doop van enkele kinderen van haar broer Cornelis.

  4. Claas Sijmens Bloothooft <IV-2>, zijn geboortedatum is onbekend maar gezien zijn eerste huwelijk in 1732 en de geboortedata van zijn broer en zusters, ligt die mogelijk rond 1700, begin 1706, of na 1707.

De naamgeving van de kinderen roept ook in dit gezin vragen op, omdat grootvader Dirk niet aan bod kwam (voorzover de geboorten bekend zijn uiteraard). Cornelis en Anna zijn alleen te begrijpen als dit de namen van de ouders van Meijno Maurits zijn en Maurits dus een familienaam was.

Referentie

[1] De Rijp, doopboek RK Kerk 1665-1772