Samenvatting

Pieter Claasz Bloothooft <II-3> is de zoon van Claes Dircxs Bloothooft  <I> en Aefie Ariens (?), RK, watermolenaar van de 2e middenmolen in de Zuid Schermer van voor 1683 tot 26.10.1709, geb. ~1650-1655, overl. 17.5.1730 (?) [impost  Akersloot [1], 4e classe], tr. Trijntje Jans Noordeinde [2] 14.1.1680 [get. Claas Claesen <II-2> (broer) en Maarten Ariaense], Graft [3] [won. Schermer, zij vertegenwoordigd door haar broer Garbrand Jans], won. de Rijp. 4 kinderen.

Pieter Bloothooft zal op grond van zijn huwelijk in 1680 tussen 1650 en 1655 zijn geboren. Zo rond zijn 55ste verzoekt hij in 1709 ontslag van het molenaarschap. Mogelijk sterft hij echter pas in 1730. 

Referenties

[1] Akersloot, impost op het begraven 1726-1747. Er is sprake van “pietje bloothooft”. Het is niet zeker dat het om Pieter Claasz gaat. Het verkleinwoord kan duiden op een kind, maar ook wel op een volwassen man. Dat er voor de vierde klasse wordt betaald wordt kan duiden op een oude man. Voor een interpretatie als jong kind zijn er eigenlijk geen kandidaten. Als het om Pieter Claasz gaat dan zou deze rond 1655 geboren zijn. Hij trouwt dan op zijn 25ste, beeindigt het molenaarschap op 54 jarige leeftijd en sterft in zijn 75ste levensjaar. Wat hij na zijn molenaarschap voor de kost deed is onbekend, maar er moest wel inkomen komen.
[2]   De Rijp, trouwboek RK Kerk 1666-1685. Opmerkelijk is dat op 29.8.1683 een vrijwel identieke huwelijksvermelding wordt opgetekend, maar met Cornelis Jans als getuige in plaats van Maarten Adriaans. Omdat op 7.9.1681 dochter Maartje is gedoopt en de vermelding in het huwelijksintekenboek van Graft van 28.12.1679 dateert, wordt de eerste vermelding aangehouden.
[3] Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1678-1694