Samenvatting

Claas Claasz <II-2> is de zoon van Claes Dircxs Bloothooft <I> en Aefie Ariens (?), RK, geb. ~1645-1650, tr. Jannetje Pieters Noordeinde [1] 22.11.1676 [won. Driehuizen; get. Pieter Claasz (broer <II-3>), Anna Ariaens en Maria Boschman] Graft [2] [zij vertegenwoordigd door haar stiefvader Dirck Overmansz]. 2 zoons.

De familienaam Bloothooft komt niet voor in vermeldingen in deze korte tak van Claas Claasz. Sterke aanwijzingen lopen via getuigen bij dopen en huwelijk. Maria Ronges <II-1> is getuige bij de geboorte van zoon Pieter in 1682. Daarnaast is Jannetje Pieters getuige bij de doop van het eerste kind, Maria, van Claas zijn broer Pieter Claasz Bloothooft <II-3> in 1681. Claas Claasz zelf is waarschijnlijk getuige bij het huwelijk van Pieter in 1680.

In 1685 wordt in de werken rond het Schaperakje ook een Claas Claesz genoemd. Omdat zijn broer Pieter daar ook werkte is het niet uitgesloten dat het onze Claas was.

Referenties

[1] De Rijp, trouwboek RK Kerk 1665-1685
[2] Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1678-1694