Huwelijk

Claas Claasz <II-2> tr. Jannetje Pieters Noordeinde [1] 22.11.1676 [won. Driehuizen; get. Pieter Claasz (broer <II-3>), Anna Ariaens en Maria Boschman]  Graft [2] [zij werd vertegenwoordigd door haar stiefvader Dirck Overmansz]

Claas Claasz x Jantje Pieters.jpg (64966 bytes)

Den 7 den November 1676
Claes Claesen Jongesel wonende inde
Schermer in de banne van Graft Compareerde
voor hem (Dirck dito) Bruijdegom
selffe in persoon met Jantje Pietersen
jongedr wonende tot driehuijsen Compareerde
voor de Bruijdt Dirck Overmansz haer
oom oft stieffvader mede wonende aldaer
versoeken dat hare huwelijxen geboden waeren
ingesz soude werden Om den voorts bij de
officier te bevestigen

Trouwboek Graft


Toen Claas Claasz trouwde, werkte zijn vader nog op de molen. Claas moest dus elders werk vinden. Dat werd het nabijgelegen Driehuizen, een jong dorp (sinds 1603) aan de andere kant van de ringvaart. Voor de dagelijkse levensbehoeften, zoals brood, gingen de bewoners van de Blokker waarschijnlijk regelmatig naar Driehuizen. Als de familienaam Bloothooft sterk gekoppeld was aan het dagelijks leven op de molens aan de Schermer zuidkust, dan is er wellicht weinig reden geweest voor Claas Claasz om de familienaam in Driehuizen te voeren. Claas vond in Driehuizen ook zijn vrouw.

Referenties

[1] De Rijp, trouwboek RK Kerk 1665-1685
[2] Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1678-1694