Huwelijk

Dirck Claasz Bloothooft <II-1> tr. Maartje Ronges Noordeinde [1] 11.11.1670 [get. Cornelis Dirckse (oom? <0.1>) en Jacob Pieters]  Graft [2] (won. Schermer), won. Ursem

Dirk Claes x Maartje Ronges.jpg (36574 bytes)

Dito      1670
Dirck Claesz Jongesel wonende inde
Schermer met Maertjen Ronges
Jongedr won tot Ursem versoeken
wettelick bescheijt dat de huwelijkse
geboden tot Ursem waeren inges.
versoeckende hier insgelijx soude geschieden
t welck is geconsenteerd

Huwelijksaangifte Graft, 11.11.1670


Maartje Ronges [patroniem van de mansnaam Ronge, mogelijk haar vader] vinden we na de geboorte van haar drie zonen (1671, 1674, 1676) als getuige terug in 1682 bij de doop van Pieter, zoon van Claas Claasz Bloothooft <II-2> en mogelijk ook als “Maartje” bij de doop van de kinderen Jan (1697) en Maartje (1700) van Pieter Claasz Bloothooft <II-3>. Ook in de 18e eeuw vinden we haar terug als getuige bij de geboorte van haar kleinkinderen Cornelis (1702), Anna (1704) en Maartje (1707), kinderen van Simon Dirks Bloothooft <III-1>.

Referenties

[1] De Rijp, trouwboek RK Kerk 1666-1685
[2] Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1678-1694