Kinderen

Kinderen van Claes Dircxs < I > en Aeffie Ariens

  1. Cornelis Claesz, ged. Akersloot [1] 19.11.1634 [won. Grafftdyck, patr. Jacob Dirckxsz]

  2. Dirck Claasz Bloothooft <II-1>, ged. Akersloot [1] 23.10.1637 [won. De Schermer, patr. Trijn Dirckxsz]

  3. Claas Claasz <II-2>, geb. ~1645-1650

  4. Pieter Claasz Bloothooft <II-3>, geb. ~1650-1655

De geboorte van Dirck Claasz in de Schermer rond 23 oktober 1637 uit Claes Dircxs en Aeffie Ariens is in ieder geval bijzonder, of het nu een Bloothooft betrof of niet. Het moet één van de eerste geboorten in de Schermer, die in 1635 droogviel en buiten de molens pas langzaam in de daaropvolgende jaren bevolkt raakte, zijn geweest. Geboren in de Schermer betekende in die eerste jaren dus waarschijnlijk geboren op een molen van de Schermer. Officieel wordt pas anderhalf jaar later, op 15.4.1639, door de Hoofdingelanden een pillegift gegeven voor de eerstgeborene in de Schermer. Maar ja, een katholiek kind kon deze eer toch niet te beurt vallen.

De zonen Dirk, Claas en Pieter trouwden respectievelijk in 1670, 1676 en in 1680. Geboorten tussen 1637 en 1655 zijn dan waarschijnlijk, maar voor Pieter en Claas niet gevonden. De geboorte van Dirk in 1637 is eigenlijk aan de vroege kant. Helaas ontbreekt het Akersloter doopboek tussen 1645 en 1670. Gezien de huwelijksdata zouden de geboorten van Pieter en Claas eerder tussen 1650 en 1655 moeten worden gezocht. Dat zou laat zijn, gegeven het huwelijk met Aeffie Ariens in 1633. Een mogelijkheid kan zijn dat Aeffie Ariens is overleden en dat zij een andere moeder hebben.

Referentie

[1]  Akersloot, doopboek RK kerk 1631-1645, 1670-1719, 1724-1812