Huwelijken

Claes Dircxs < I >

tr. 1 (?) Aefie Ariens  Akersloot [1] 6.12.1633  [get. Claes Heyndrickxsz en Jacob Dirckxsz]

tr. 2 Neeltje Nanningsz Graft [2] 24.12.1667, wed. in de Schermer onder Akersloot.

Dat het huwelijk van Claes Dircxsz met Aefie Ariens, Claes Dircxs (Bloothooft) < I > betreft, is speculatief omdat familienamen in deze periode niet genoemd worden en Claes Dircxsz geen zeldzaam patroniem is. Het sterkste argument is dat ze bij de geboorte van het eerste kind in 1634 nog in Graftdijk wonen, de Schermer is dan bezig droog te vallen, en bij de geboorte van het tweede kind, in 1637, in de Schermer. 

Verder valt op dat dit huwelijk en de dopen in Akersloot worden gevonden terwijl de familie Bloothooft daar later vrijwel niet meer wordt genoemd. Rond 1630 waren er zowel in Akersloot (op de Lamoor en op de Woude) als op het Noordeinde van Graft Rooms-Katholieke schuilkerken. Het water van de Schermeer (in 1633-35 drooggelegd) vormde een natuurlijke scheiding tussen de parochies. Alleen de kerk op  de Woude vormde een uitzondering omdat deze van Akersloot werd gescheiden door de de Langemeer. In 1631 werd in Akersloot pastoor Stenius benoemd, een geleerd man en charismatisch leider [3]. Hij heeft de parochie ondanks de voor katholieken moeilijke tijden tot grote bloei gebracht. Dat zou de keuze van Claes Dircxs en Aefie Ariens uit Graftdijk voor de Akersloter parochie kunnen verklaren. Daarnaast was natuurlijk de schuilkerk op de Woude voor Graftdijkers vlakbij. Toen Claes Dircxs Bloothooft watermolenaar werd aan de zuidkust van de Schermer ontstond een nieuwe situatie. Toen werd de parochie in Noordeinde voor zijn kinderen mogelijk een alternatief. Ze trouwden er. Daarnaast overleed pastoor Stenius in 1670. Zie ook de kerkepaden in de omgeving.

Het tweede huwelijk van Claes Dircxs met Neeltje Nanningsz is minder speculatief, omdat bij de aangifte voor schout en schepenen in Graft als woonplaats Schermer wordt genoemd. Dat kan alleen de Blokkers zijn, het enige grondgebied van Graft in de Schermer. En dan wijst de combinatie Claes Dircxs toch sterk naar de watermolenaar stamvader of naar timmerman Claes Dircxsz Basen.

Er zijn ook nog andere huwelijkskandidaten. Voor de volledigheid:

  • Tussen 1633 en 1642 zijn er in Akersloot dopen van kinderen uit Claes Dirckxsz en Lijsbeth Simons uit Woude/Marcke [Marken-Binnen]
  • Op 2.10.1635 trouwen in Akersloot Claes Dirckxsz en Arien Jans uit Graffd

Referenties

[1] Akersloot, trouwboek RK kerk 1631-1645, 1670-1719, 1725-1757
[2] Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1667-1678
[3] Berg, A.A. van den (1976). Akersloot door de eeuwen heen