Herkomst

Als Claes Dircxs Bloothooft < I > gehuwd was met Aeffie Ariens dan zou hij uit West-Graftdijk komen. Als zijn vader Dirck Cornelisz houten dirck <0> was, dan die mogelijk ook. 

Als die hypothese niet correct is dan zou hij ook nog wel van het Schermereiland gekomen kunnen zijn. Daarbij kunnen de rampen die het Schermereiland tussen 1648 en 1654 teisterden een rol hebben gespeeld. Zware regens en overstromingen in 1648, 1650, 1651, 1652, afgewisseld met grote hitte en droogte, veel ongedierte en een runderziekte in 1651, een besmettelijke ziekte onder de bewoners en een grote sterfte in 1652, en tenslotte de grote brand in de Rijp van 1654 [1]. Daarbij komt dat de bevolking op het Schermereiland juist in het midden van de 17e eeuw haar maximale grootte bereikte van zo’n 11.000 zielen. Het kunnen allemaal goede redenen geweest zijn om het Schermereiland te verlaten om op een molen te gaan wonen en werken.

Referentie

[1] Kaptein, H. (1988). Het Schermereiland. Een zeevarend plattelandsgebied 950-1800. Uitgeverij Octavo, Bergen, p.55