De vader van Claes Dirxsz Bloothooft?

De oudste generaties van een familie verdwijnen altijd in de nevels van de tijd. De gegevens worden schaars en vaag, en de gevolgtrekkingen die we daaruit maken steeds onzekerder. Daarom spreken we hier van generatie 0; het gaat eigenlijk om een speculatie bij gebrek aan directe gegevens. De redenering is als volgt.

Wat is er aan de hand in de Zuid Schermeer tussen 1660 en 1672? Stamvader Claes Dircxsz Bloothooft is in die periode molenaar op een middenmolen in de Zuid Schermeer. Het is mogelijk dat zijn vader Dirck in 1660 nog leefde. Als vader Dirck eveneens watermolenaar was moet dat op een andere molen zijn geweest. Stamvader Claes was in 1660 naar schatting zo’n 45 jaar oud en zijn vader moet op zijn beurt dus wel ouder dan 70 jaar geweest zijn. Negen jaar later zal de oudste zoon van Claes Dircks, Dirck, aangesteld worden op de poldermolen K. Hij kon als oudste zoon in 1672 niet de molen van zijn vader overnemen want die leefde nog tot 1682. Waarom zou hij eigenlijk niet de molen van zijn grootvader Dirck hebben overgenomen? Van 1660 tot 1665 wordt Dirck Cornelisz houten dirck in de rekeningen van polder K als molenaar op de poldermolen genoemd. Hij is zeker een kandidaat grootvader. Na zijn overlijden in 1665 is tot 1672 zijn weduwe Maritge Arents molenaresse zoals uit de rekeningen blijkt. Zo’n weduwe deed dat nooit alleen maar nam een knecht die het feitelijke werk deed. Het kan in 1665 haar oudste kleinzoon Dirck zijn geweest die haar hielp. Deze was toen ongeveer 28 jaar. Hij kon dan bij Maritgens overlijden in 1672 als vanzelfsprekend de molen overnemen. 

De leeftijden van alle betrokken zijn redelijk met elkaar in overeenstemming te brengen. Dirck Cornelisz zou in 1665 op tachtig jarige leeftijd overleden kunnen zijn en zou derhalve rond 1585 geboren moeten zijn. Als zijn zoon Claes rond 1610 is geboren, en in 1633 trouwt (met Aeffie Ariens) en tussen 1637 en 1650 kinderen krijgt, dan is dit alles weliswaar in overeenstemming met alle verder beschikbare gegevens, maar Dirck Cornelis zou dan toch wel erg oud zijn geworden, en zowel hij als zijn zoon Claes zouden dan op vrij jonge leeftijd kinderen gehad moeten hebben.

Dat de oudste kinderen van stamvader Claes Dircxsz (als die getrouwd was met Aeffie Ariens) respectievelijk de namen Cornelis en Dirck krijgen, versterkt de constructie vanuit vernoemingsperspectief.